Programma management

 

Wanneer er meerdere projecten tegelijk lopen, kan het lastig zijn het overzicht te bewaken. Een programmamanager zorgt voor een soepele afstemming, voortgang en resultaat.

waarom zou je?

Wanneer er meerdere projecten naast elkaar plaatsvinden, krijg je te maken met onderlinge afhankelijkheden en de verdeling van beperkte middelen. Bepaalde projecten moeten bijvoorbeeld afgerond zijn voordat andere projecten verder kunnen. Sommige mensen zijn in meerdere projecten nodig. Ook de communicatie is een uitdaging, met als risico dat mensen langs elkaar heen werken of elkaar zelfs ongemerkt tegenwerken. De taak van een programmamanager is om het overzicht te bewaken, projecten op elkaar af te stemmen en goede communicatiestructuur te bieden. Zodat de gestelde doelen bereikt worden.

Wat we bieden

Kwattaas kan een programmamanager leveren die de regie voert over het programma, in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke in het bedrijf. Wat de programmamanager altijd zal doen:

  • De projecten inventariseren
  • Zorgen voor een goede programma- en projectstructuur
  • Onderzoeken wat de samenhang is tussen projecten en hier rekening mee houden in de projectorganisatie
  • Een realistische totaalplanning maken, in nauw overleg met de organisatie
  • Zorgdragen voor afstemming en communicatie tussen de projecten
  • De voortgang bewaken
  • De communicatie en rapportage over de projecten faciliteren

Daarnaast zijn er nog veel andere taken mogelijk. Zo kan er support nodig zijn binnen de individuele projecten, is er soms behoefte aan training of moet er nog een infrastructuur worden opgezet voor de monitoring, rapportage of communicatie.

Resultaten

De programmamanager is een sparringpartner voor de projectmanagers, maar stuurt zelf geen projecten aan. De focus van de programmamanager ligt op de voortgang. Hij of zij voorkomt dat er bottlenecks ontstaan, creëert overzicht en zorgt dat projectmanagers zich succesvol kunnen richten op de inhoud van hun eigen projecten.

Wil je meer weten over programmamanagement? Of heb je zelf een programma dat je graag vlot wilt trekken?