introductie projectmatig creeren

Tastbare opbrengsten

Team spirit & samenwerking

Door een gezamenlijke aanpak

Concrete projectresultaten

Door méér grip en inzicht

Nieuwe kennis & vaardigheden

Door training in een bewezen methode

Motivatie & commitment

Door investeren in mensen

Door Rutger Stolting (Partner Kwattaas)

 

Help, een project!

In veel organisaties is er vraag naar projectmatige verandering naast de dagelijkse gang van zaken. Door middel van projecten, tijdelijke samenwerkingsverbanden met als doel een ‘uniek’ resultaat te bereiken, kunnen organisaties zich aanpassen aan nieuwe ontwikkelingen en structurele verbeteringen in het proces realiseren. H…elaas verloopt de uitvoering van veranderingsprojecten in veel organisaties vaak moeizaam. Dit wordt vaak veroorzaakt door de dynamiek tussen projecten en operaties;

  • Vaak worden projecten uitgevoerd naast de dagelijkse operationele verantwoordelijkheden en de werknemers die bij deze projecten betrokken zijn, moeten zelf het evenwicht bewaken tussen projectgebonden werk en operationele taken. Dit leidt altijd tot spanningen waarmee de organisatie moet kunnen omgaan.

 

  • Ook verschilt projectmatig werk in veel gevallen fundamenteel van operationeel werk. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om een project tot een goed einde te brengen, zijn niet altijd dezelfde als de kennis en vaardigheden die nodig zijn om in een productielijn of fabriek te werken.

 

Projectmatig werken is een vak

Kortom, projectmatig werken is een vak. Veel organisaties zijn gestructureerd rond hun eigen ambacht; rond een primair proces dat ze goed beheersen. Hun mensen zijn daarvoor opgeleid en systemen en processen zijn daarop ingericht. Vaak is er geen reservecapaciteit gereserveerd voor projectmatig werken. Helaas leidt de overtuiging dat de organisatie en haar mensen het vak van projectmatig werken naast hun eigen vak kunnen uitoefenen, ongetraind en zonder facilitering, vaak tot slecht lopende projecten, matige resultaten en opgeblazen kosten.

Daarom heeft Kwattaas de training Projectmatig Creëren ontworpen.

 

Het doel van de training

Projectmatig werken in harmonie met de dagelijkse operationele realiteit. Dit is het doel van de training projectmatig creëren. Dit houdt in;

  • Het creëren van begrip en inzicht in het belang van projecten en de verschillen met operationele processen.
  • Leren hoe een project te beschrijven, te starten en uit te voeren en hoe de samenwerking met de operatie te organiseren.
  • Leren functioneren binnen de verschillende rollen in projecten en programma’s en leren omgaan met druk, prioriteiten en krachten binnen de organisatie.
  • Aansturen van succesvolle, empowered projecten binnen uw operationele organisatie.

De training projectmatig creëren is gebaseerd op de methode ‘projectmatig creëren’. Deze gerenommeerde methode behandelt projecten vanuit het perspectief van vier krachten die samen balans en samenhang brengen in projectuitvoering.

 

Voor wie?

De training is bedoeld voor medewerkers of teams uit alle lagen van de organisatie die op het punt staan om te beginnen of ondersteuning nodig hebben bij het managen van veranderings- en verbeteringsprojecten.  Vaak hebben deze personen een primaire rol in de dagelijkse gang van zaken en wordt van hen verwacht dat zij daarnaast in staat zijn projecten op zich te nemen waarin zij in samenwerking met collega’s bepaalde resultaten bereiken.

Het is ook belangrijk dat de opdrachtgevers begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Zij spelen een essentiële, actieve rol bij het succesvol realiseren van projecten. Daarom is het van groot belang dat zij ook goed op de hoogte zijn van de aanpak, hun rol beheersen en het vermogen ontwikkelen om in het project te presteren. Deze training is ook relevant voor hen.

De structuur.

Tijdens twee eendaagse plenaire sessies worden de deelnemers aan de opleiding projectmatig creëren vertrouwd gemaakt met de relevante aspecten van projectmatig werken. Dit gebeurt op een interactieve, praktische manier aan de hand van hun eigen cases. Ze oefenen met tools en technieken en krijgen inzicht in de achtergronden van projectmatig werken zodat ze dit kunnen uitdragen binnen hun organisatie. Facilitering wordt gedaan door twee Kwattaas trainers om de interactie & leermogelijkheden te maximaliseren tijdens de trainingen & case werk.

Aan het eind van de training zijn de deelnemers getraind in projectmatig werken en zijn dan beter toegerust om projecten ‘empowered’ binnen de operationele realiteit tot een succes te maken.

Opdrachtgevers krijgen een module aangeboden waarin zij in één dag kennismaken met de hoofdpunten van de training en specifiek de rol van de opdrachtgever.

De training is inclusief trainingsmateriaal, certificaat en follow-up check-in.

 

Meer project succes?

Is er in jouw bedrijf een behoefte aan meer structuur en beheersing in projecten? Wil je dat je eigen personeel zelfstandig projecten realiseert? Bel me dan, wij kunnen je verder brengen in het vakgebied van projectmanagement.

Rutger Stolting

Rutger Stolting

Partner Kwattaas

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?