MET LEGO SERIEUZE PROBLEMEN OPLOSSEN

Om als team of als bedrijf samen vooruit te komen, kan het lonen om thema’s eens vanuit een ander perspectief te benaderen. LEGO® SERIOUS PLAY® is een uitstekende manier om zakelijke vraagstukken visueel en bespreekbaar te maken. Zeker bij complexe en abstracte thema’s waar mensen niet tot elkaar lijken te komen, kan de techniek heel effectief zijn. De resultaten zijn prima te integreren in een groter strategisch project. 

Tastbare opbrengsten

Team spirit & Commitment

Door het betrekken van mensen

Inzicht

Door helder maken van abstracte thema’s

Nieuwe ideeën

Door creativiteit en ‘flow’

Plezier & verbinding

Door een geweldige werkvorm

Door Rutger Stolting (Partner Kwattaas)

 

Eerlijk is eerlijk, ik vind LEGO ook gewoon leuk, net als de meeste mensen. Daarin zit een eerste voordeel van deze werkvorm. LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) gebruikt het ontspannende en tastbare van de bekende bouwsteentjes om zakelijke kwesties op te lossen. Zoals bij elke werkvorm, is het ook bij LSP belangrijk dat het goed begeleid wordt. Daarom heb ik de LSP-training gedaan en mag ik mij gecertificeerd facilitator noemen in LEGO® SERIOUS PLAY®.

Gestart vanuit de LEGO-directie

LEGO® SERIOUS PLAY® werd rond de eeuwwisseling ontwikkeld door LEGO zelf. Het bedrijf zat in zwaar weer, was de focus kwijt en zocht een manier om veranderingen in de markt beter en sneller te vertalen naar de interne organisatie. Het directieteam gebruikte hun eigen product om dit veelomvattende vraagstuk te bespreken en te vertalen in een gezamenlijke visie.

Van individueel naar collectief

De kern van LSP is dat de leden van een groep werken aan een individueel model van iets, om dat vervolgens als team samen te voegen tot een gezamenlijk beeld. Dat gebeurt in een aantal stappen.

  1. Vragen: de aanwezigen krijgen een vraag of thema, bijvoorbeeld: wat is de toegevoegde waarde van jouw afdeling voor het bedrijf? Of: wat zou de positie van ons bedrijf in de markt moeten zijn?
  2. Bouwen: iedereen bouwt dit vervolgens afzonderlijk met LEGO.
  3. Delen: de modellen worden naast elkaar gezet en besproken. Zo worden verschillende onderdelen zichtbaar en bespreekbaar. Daarna worden ze in overleg samengevoegd tot één model.
  4. Reflecteren: er ligt nu een model waar de deelnemers het over eens zijn. Een volgende stap kan zijn om hier scenario’s op los te laten. Wat gebeurt er als er iemand weggaat, als een afdeling wordt opgeheven, of als externe factoren veranderen? Deze beslissingen kun je ook vertalen in een aantal principes (guiding principles) die weergeven hoe je in het bedrijf met elkaar wilt werken.

Effectief

Ik heb zelf ervaren hoe effectief deze methode is. Vooral omdat het de ideeën van deelnemers concreet maakt. Iets abstracts als een visie of een positie in de markt wordt met deze 3D-taal tastbaar. Met LSP kan ieder individu zichzelf in de situatie plaatsen, je kunt de positie van verschillende marktpartijen en stakeholders laten zien en een doelstelling verbeelden. De grote kracht van LSP is dat het zo’n gecompliceerde context in één oogopslag overzichtelijk maakt.

Vervolgens is het mogelijk om de verschillende inbreng te combineren tot een geheel. Zo bouw je samen aan een gemeenschappelijk beeld of visie, waar je zelf onderdeel van bent.

Een extra voordeel is de relatieve veiligheid van de werkwijze. Deelnemers vinden iets over een bouwsel en praten dáárover. Dit stelt hen in staat hun eigen gedachten op een laagdrempelige, veilige manier over te brengen. De kans op persoonlijke confrontaties is daardoor kleiner en de focus blijft waar hij hoort: op het vraagstuk.

Tot slot maakt het indruk. Een beeld spreekt meer dan woorden en maakt vaak iets los bij de deelnemers. Het interactieve van de workshop, waarbij je loopt, overlegt en bouwt, leidt ook tot een collectieve ervaring die het team nog lang bijblijft.

Wanneer is het geschikt?

LSP kan toegepast worden bij veel verschillende vraagstukken. Bijvoorbeeld voor het inzichtelijk maken van de positie waarin het team of de organisatie zich bevindt en waar het naartoe wil. Ook is het een geschikt instrument om samenwerking binnen een team of organisatie te verbeteren. Je kunt het gebruiken voor het vormen van een strategie of voor het opstarten van een nieuwe samenwerking. De toepassingen zijn legio. Het is vooral effectief in situaties waar het belangrijk is om vanuit een gezamenlijke visie te werken en waar de situatie complex is.

 

Ontspannen en effectief

Het is ook gewoon leuker dan alleen maar praten, laat ik eerlijk zijn. Bij een LSP-sessie zit je niet, maar sta je op, loop je rond en kun je bouwen. Je hebt met elkaar een veel ontspannener contact en je bereikt in korte tijd resultaat.

In onze trajecten zet ik LSP vooral in als een instrument om het ijs te breken en een gesprek aan te zwengelen bij de start van een thema. Ik wil het binnenkort bijvoorbeeld inzetten bij een organisatie die vastloopt nu iedereen thuiswerkt. Ook gebruik ik het graag bij de start van strategievorming. Soms is een korte sessie van 2 uur genoeg om een proces op gang te brengen, in andere gevallen is een langer traject effectiever. Vrijblijvend is het niet. Hoe leuk het ook is, we zullen zo’n workshop altijd inzetten om een resultaat te bereiken. Het heet niet voor niets serious play.

Go play!

Is er in jouw bedrijf een thema waar eens op een originele manier naar gekeken moet worden? Zijn er problemen of conflicten waar je niet uitkomt? Of is het nodig een gezamenlijke visie te vormen en wil je wat anders dan de statische vergaderingen daarover? Bel me dan, wie weet kunnen we er op deze effectieve manier mee aan de slag.

Ontspannen en effectief

Het is ook gewoon leuker dan alleen maar praten, laat ik eerlijk zijn. Bij een LSP-sessie zit je niet, maar sta je op, loop je rond en kun je bouwen. Je hebt met elkaar een veel ontspannener contact en je bereikt in korte tijd resultaat.

In onze trajecten zet ik LSP vooral in als een instrument om het ijs te breken en een gesprek aan te zwengelen bij de start van een thema. Ik wil het binnenkort bijvoorbeeld inzetten bij een organisatie die vastloopt nu iedereen thuiswerkt. Ook gebruik ik het graag bij de start van strategievorming. Soms is een korte sessie van 2 uur genoeg om een proces op gang te brengen, in andere gevallen is een langer traject effectiever. Vrijblijvend is het niet. Hoe leuk het ook is, we zullen zo’n workshop altijd inzetten om een resultaat te bereiken. Het heet niet voor niets serious play.

Go play!

Is er in jouw bedrijf een thema waar eens op een originele manier naar gekeken moet worden? Zijn er problemen of conflicten waar je niet uitkomt? Of is het nodig een gezamenlijke visie te vormen en wil je wat anders dan de statische vergaderingen daarover? Bel me dan, wie weet kunnen we er op deze effectieve manier mee aan de slag.

Rutger Stolting

Rutger Stolting

Partner Kwattaas & Certified Facilitator LEGO Serious Play

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?