Hatsekidee, een nieuw product!

Bij innovatie denken we vaak aan grootse en kapitaalintensieve trajecten. Bij middelgrote bedrijven is dat vaak geen optie. Zij kiezen voor een pragmatische aanpak. Een klant wil iets, het bedrijf ontwikkelt het, en hatsekidee, een nieuw product. Soms gaat het bij deze aanpak ook vreselijk fout en wordt er veel geld verspild. Hoe doe je het goed, hoe beperk je risico’s en wat is het recept voor een optimale uitkomst?

Door Joline de Brauw (Partner Kwattaas)

Groots en meeslepend

Maak het niet moeilijker dan het is. De meeste innovatie is incrementeel en komt voort uit bijvoorbeeld marktontwikkelingen of een klantvraag. Door stap voor stap te werken en het project goed te managen, is succesvolle productontwikkeling mogelijk zonder dat dit een zware wissel hoeft te trekken op de beschikbare mensen en middelen. Je kunt daar mooie namen voor bedenken, zoals Lean Startup of Forth, maar ik noem het graag gewoon gezond verstand. Welke stappen doorloop je daarbij en waar moet je op letten?

Stap 1: de vraag helder krijgen

Het idee voor een nieuw product of dienst kan uit verschillende bronnen komen. Vaak ziet sales vanuit een klantvraag een nieuwe kans. Ook marktonderzoek is een belangrijke bron. Het belangrijkste in deze fase is:

 • Haal de marktvraag uit meerdere bronnen. Ga niet alleen af op één onderzoek of één verkoper, maar toets hun bevindingen aan andere bronnen om zeker te weten dat je op de goede weg zit. Onderzoek ook wat de concurrentie al doet op dit gebied.
 • Ga niet direct bouwen maar onderzoek de klantvraag: welk probleem los je op? Zo voorkom je dat je al veel geld investeert in iets dat het toch net niet blijkt te zijn.
 • Organiseer een brainstorm met experts uit verschillende hoeken, bijvoorbeeld sales, marketing, productie en engineering. Laat iedereen vrijuit spreken en trigger mensen om uit hun comfort zone te komen. Werk vanuit een open geest en gebruik deze ideeën voor het verdere proces.

Stap 2: criteria en business case opstellen

Als de vraag duidelijk in kaart is gebracht, is de volgende stap het formuleren van de criteria: waar moet dit product aan voldoen succesvol te worden? Formaat, kosten, gewicht, snelheid, vorm, vermogen, noem maar op: bepaal de factoren die voor een klant belangrijk zijn. Deze set criteria blijft je toetssteen gedurende het hele proces, dus zorg dat die heel scherp zijn. Toets ze ook intern in de organisatie, en extern, bijvoorbeeld bij de klant waar de vraag vandaan kwam en andere gebruikers. Worden ze hier blij van?

Tegelijkertijd bouw je de business case: welke kosten zijn te verwachten, wat zijn mogelijke opbrengsten, wat is een verantwoorde investering? Ook dat blijft een toetssteen gedurende het hele ontwikkelproces, al zijn hier wijzigingen in mogelijk gedurende het proces.

Stap 3: het optimale team

Eindelijk, we mogen gaan bouwen. Stel daarvoor een evenwichtig team samen. Ingrediënten die je in ieder geval nodig hebt, zijn:

 • commitment van de directie om de ontwikkeling aan te gaan;
 • een sterke stuurgroep met zeggenschap over resources en het mandaat om een go/no go-beslissing te nemen;
 • een projectgroep met mensen die over de nodige kennis beschikken, zowel technisch als marktgericht;
 • een projectleider die de criteria, tijdlijnen en business case bewaakt zodat de ontwerpers zich kunnen concentreren op het bouwen.

Stap 4: circulair proces, kleine stappen

Met de criteria in de hand gaan de experts een eerste variant ontwikkelen. Begin altijd met een goedkope ‘dummy’ uitvoering of zelfs een computermodel. Dit om te voorkomen dat je veel geld en tijd investeert in materiaal en afwerking, als het ontwerp nog niet volledig vaststaat.

Vanaf dit moment volgt een proces dat je herhaalt totdat je bent uitgekomen op de optimale oplossing.

 • Toets de variant aan de criteria en business case; een proces dat vooral door de projectleider bewaakt wordt.
 • Betrek de klant of gebruiker erbij: zit je op de goede weg?
 • Presenteer de variant aan stuurgroep. Hieruit komt een beslissing: doorgaan en de nodige resources toewijzen voor het vervolg. Of stoppen, als blijkt dat de ontwikkeling niet haalbaar is.

Neem kleine stappen en houd het tempo erin. Je kunt er na drie rondes zijn, maar het is ook niet erg om er twaalf, vijftien of wel dertig versies over te doen. Door op deze manier te werken, weet je zeker dat je iets maakt dat aan de klantvraag voldoet. Je voorkomt dat je vanuit het een geïsoleerd idee een product helemaal uit-ontwikkelt en daar veel geld in stopt, om er dan achter te komen dat dit het toch niet is. Dan opnieuw beginnen is vaak niet meer mogelijk, omdat de resources op zijn en de motivatie ook. Als je het stap voor stap aanpakt en voldoende toets momenten inbouwt, kom je als vanzelf uit bij de optimale oplossing.

In het kort

Productontwikkeling is voor iedereen mogelijk, en zelfs noodzakelijk. Houd daarbij altijd deze vuistregels aan:

 • Baseer je ontwikkelvraag op meerdere bronnen.
 • Ontwikkel niet vanuit een kant-en-klaar productidee, maar vanuit criteria.
 • Neem kleine stappen met weinig tijd ertussen.
 • Blijf toetsen aan de criteria, de business case en de klant.
 • Zorg voor een goede rolverdeling tussen stuurgroep, projectleider en ontwikkelaars.

Wil je eensdoorpraten over pragmatische productinnovatie? Neem contact met me op!

Joline de Brauw

Joline de Brauw

Partner Kwattaas

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?