Unica Building Services

Nieuwe dienst uitrollen over hele land

 

Unica Building Services heeft een succesvolle dienst ‘Watertechniek’ ontwikkeld en wil deze uitrollen over hun 18 autonome vestigingen in Nederland.  Het idee staat al in de steigers, de grote vraag is: hoe implementeren we dit landelijk? Laura Mittelmeijer gaat namens Kwattaas aan de slag. Binnen vier maanden staat er een organisatiestructuur en zijn de eerste regionale teams aan de slag.

Tastbare opbrengsten

Groeipotentie

Door creeren stuctuur & processen

Kwaliteit

Door organisatieverbetering

Beheersing

Door het creeren van inzicht & overzicht

De vraag: maak een uitbreidingsplan voor Watertechniek

Unica Building Services houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van gebouwen en gebouwgebonden installaties. Een van de diensten van Unica Building Services is watertechniek, wat in de praktijk vooral neerkomt op legionellapreventie. Dat product bestaat primair uit twee diensten: het opstellen van risico-inventarisaties en het beheren en onderhouden van drinkwaterinstallaties om zo het risico op legionellaoverschrijdingen te minimaliseren.

De Rotterdamse vestiging heeft een goed lopende afdeling Watertechniek. Deze is opgezet en wordt geleid door expert Wick Wesseling. Het bedrijf wil deze dienst graag door het hele land uitrollen en aan al haar klanten kunnen aanbieden. Belangrijk hierbij is dat overal dezelfde kwaliteitsstandaard en werkwijze gebruikt wordt.

Kwattaas wordt gevraagd om dit uitbreidingsplan te maken.

 

De analyse: centrale kennis combineren met autonoom ondernemerschap

Wick begeleidt op dat moment al drie andere vestigingen met het opzetten van hun dienst Watertechniek en heeft goede ideeën voor de verdere uitrol van de dienst. Toch is dat een uitdaging in deze veelzijdige organisatie.

De achttien vestigingen van Unica Building Services zijn zelfstandig opererende bedrijven met ieder een eigen balans en verlies & winstrekening. De directeuren zijn echte ondernemers, wars van bureaucratie en centralisatie. Het is dus de kunst een dienst op te zetten die de efficiëntie van enkele centrale elementen combineert met het lokale ondernemerschap, wat de kracht is van Unica.

 

De aanpak: verdeling centraal en decentraal

Laura Mittelmeijer gaat namens Kwattaas aan de slag. ‘Ik heb me eerst verdiept in alle stakeholders en de relaties die Wick heeft met de verschillende vestigingen. Daaruit bleek dat hij veel goodwill heeft en dat mensen hem zeer waarderen om zijn inhoudelijke kennis en ervaring. Ik heb zowel de operationeel directeur als Wick gevraagd wat er volgens hen in het uitbreidingsplan moet zitten. Daar maakten we een groot schema van. Toen we later terugkeken, bleek dat al zeer compleet te zijn. Het ging er vooral om: hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Daar hebben we prioriteiten voor bepaald en subteams voor opgezet.’

De eerste prioriteit wordt het inrichten van een organisatiestructuur. Daarvoor is nauw overleg met de afdeling marketing & strategie. Uit die gesprekken blijkt dat het juist geen volledig gecentraliseerde dienst moet worden. De analyse komt uit op een structuur met drie niveaus. De back-office en de expertise van Wick worden centraal belegd. De verkoop en uitvoering worden georganiseerd in regionale klantteams. Het klantbeheer blijft bij lokale klantbeheerders.

 

Het resultaat: een succesvolle nieuwe dienst

Het is een korte opdracht, van oktober 2022 tot januari 2023. De systematische en programmatische aanpak leidt tot een duidelijk uitbreidingsplan dat het bedrijf zelf verder implementeert.

De watertechniekdiensten van Unica Building Services worden nu vanuit meerdere teams succesvol verkocht en leveren ook spin-off projecten op. Daarnaast wordt er op verschillende manieren samengewerkt met de acht andere bedrijvenclusters van Unica.

 

 

Wick Wesseling: ‘Alles wat we nodig hadden om van deze dienst een succes te maken, was al aanwezig, maar het onderwerp kreeg niet voldoende aandacht. Laura kon als buitenstaander goed inzichtelijk maken wat er moest gebeuren om Watertechniek wel prioriteit te geven. Dat was vooral een kwestie van puzzelstukken op de juiste plaats zetten. Door hoe het nu georganiseerd is, is voor de collega’s duidelijk wat Watertechniek is en wat het voor klanten kan betekenen. Daardoor krijgt het product meer aandacht, ontstaat er meer vraag vanuit collega’s en klanten en wordt de omzet hoger.’

 

‘Voor mij persoonlijk was het ook positief. Ik kreeg de bevestiging dat ik op de juiste weg zat en heb geleerd hoe ik meer voor elkaar krijg door zaken steviger te brengen. Verder ben ik in de nieuwe situatie niet meer gebonden aan één vestiging. Daardoor heb ik meer vrijheid om me door de organisatie heen te bewegen, mensen te interesseren voor Watertechniek en nieuwe plannen en diensten te bedenken. Dat is interessanter voor mij, biedt meer waarde aan klanten en brengt het bedrijf meer business.’

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?