Samenhang tussen locaties Nedzink blijkt sleutel tot betere resultaten

Soms ligt de oplossing van een vraagstuk binnen je eigen organisatie. Dat ervoer Nedzink, dat een onderpresterende locatie wilde verbeteren. De lessen uit een andere locatie van hetzelfde concern bleken het antwoord op de vraag.

Tastbare opbrengsten

Groeikansen

Door verbeteren stuctuur & processen

Beheersing

Door het creeren van inzicht

De vraag: hoe laten we onze Duitse locatie beter presteren?

In januari 2020 wordt Kwattaas benaderd door Nedzink. NedZink is de Nederlandse zinkfabrikant van gewalst titaanzink voor toepassingen in gevelbekleding, dakbedekking, dakgoten en hemelwaterafvoersystemen. Al meer dan 125 jaar maakt NedZink kwalitatieve zinkproducten van het hoogste niveau die wereldwijd worden toegepast in projecten van groot en klein. Het bedrijf heeft drie locaties: het hoofdkantoor met productie en groothandel in Nederland, een productie- en handelslocatie in België en een in Duitsland, net over de grens in Oberhausen. Die laatste locatie heeft teleurstellende resultaten. De opdrachtgever denkt eraan om een deel van de activiteiten anders in te richten maar weet nog niet goed hoe. Dat de Nederlandse en Duitse locatie slechts een uur van elkaar verwijderd zijn, lijkt kansen op synergie te geven. Wellicht kunnen taken afgestoten of samengevoegd worden, maar of dat werkelijk zo is en hoe dan, dat is nog niet duidelijk.

 

De analyse: groothandel en productie vergen andere aanpak

Kwattaas bezoekt de drie de locaties. Alle locaties hebben zowel een productie- als groothandelsfunctie. Wat opvalt, is dat de supply chain in België voornamelijk is ingericht als groothandelsbedrijf. Naast eigen producten, verkoopt Nedzink hier ook complementaire producten, wat door de Belgische klanten zeer gewaardeerd wordt en nette marges oplevert. Duitsland is vooral ingericht als productielocatie maar heeft wel degelijk een belangrijke groothandelsfunctie. Het kost echter veel geld om de relatief kleine orders te bezorgen. Het is een totaal andere markt, waar de marges op zink veel lager zijn dan in de andere landen. De groothandel zou dus juist efficiënt moeten zijn, maar dat lukt niet omdat de focus op de productie groot is. 

 

De aanpak: ‘het Belgische model’ uitrollen

De oplossing lijkt te liggen in de lessen uit de Belgische locatie, dat als een succesvolle groothandel is georganiseerd. Om dat ook in de Duitse vestiging mogelijk te maken, zou deze eerst minder productiedruk moeten hebben. Dat is mogelijk door een belangrijke productiemachine, die dakgoten volgens Duitse specificaties maakt, naar Nederland te verhuizen en daar deze bulkproductie te doen. Aangezien vanuit Nederland al grote directe orders naar Duitsland vervoerd worden, is dit een logische stap.

 

Dit geeft Duitsland de ruimte, zowel fysiek als in middelen, om de groothandelsfunctie in te richten zoals in de Belgische vestiging. Dat betekent meer additionele producten verkopen en de logistiek zodanig inrichten dat deze ook kleinere orders efficiënt kan leveren. Dit zal zowel kostenreductie als margeverbeteringen opleveren.

 

Een extra aandachtspunt is de structuur voor bonussen en kortingen voor leveranciers en klanten. Deze zijn nu ondoorzichtig en drukken te veel op het resultaat. De bonussen en kortingen moeten gelieerd zijn aan de winstgevendheid van producten en klanten om het gewenste effect te hebben.

 

Het resultaat: mogelijkheden voor expansie

Deze analyse is eind maart 2020 gereed. Hoewel de vraag van de opdrachtgever al uitging van een mogelijke afstoting van activiteiten, blijkt dit advies juist een opening te bieden voor uitbreiding. Door een blauwdruk te maken van de succesfactoren van de Belgische vestiging, kan dit model gemakkelijk naar andere locaties en zelfs andere landen uitgerold worden, rekening houdend met de lokale marktomstandigheden.

 

Terwijl de groothandelsfunctie vooral decentraal georganiseerd zal zijn, kunnen bulkorders juist internationaal geproduceerd en geleverd worden.

 

Iedere locatie heeft eigen kenmerken en die kun je optimaal benutten wanneer je de organisatie als een geheel bekijkt. Kwattaas adviseert de opdrachtgever daarom ook om een overkoepelende supply chain strategie te ontwikkelen met aandacht voor:

  • Het bepalen van de beste locaties om enerzijds de producten te maken en anderzijds om de verschillende soorten klanten te beleveren.
  • Een logische en transparante structuur voor afspraken inzake bonussen en kortingen aan leveranciers en klanten.
  • Het monitoren van de winstgevendheid en bijsturen waar nodig.

 

De opdrachtgever is blij dat een negatieve uitgangssituatie zo tot nieuwe groeikansen leidt en neemt het advies over. Kwattaas werkt een aantal van de vervolgstappen samen met een manager binnen Nedzink verder uit.

 

Door niet direct uit te gaan van een voor de hand liggende oplossingsrichting maar een diepgaande analyse te doen naar de grondoorzaken én succesfactoren, is een heel nieuw en positief scenario ontstaan.

 

Het team

Bij deze opdracht waren betrokken:

  • Joline de Brauw, Kwattaas: procesbewaker en eerste aanspreekpunt opdrachtgever
  • Philippe Hameleers, Kwattaas: projectleider met relevante ervaring in een vergelijkbare industrie
  • Joris Kaak, externe partner van Kwattaas voor additionele expertise supply chain consultancy

 

 

Zelf de resultaten van uw bedrijf verbeteren?

Neem contact met ons op.

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?