Bouwen aan stevige basis voor de toekomst

Kwattaas werd benaderd door een allround installatie- en servicebedrijf, gespecialiseerd in koeltechniek, elektrotechniek, beveiliging en winkelautomatisering. Een van de business units verzorgt het onderhoud, zowel van de eigen producten als van andere merken. Er zijn hier 140 medewerkers werkzaam, waarvan het grootste deel in de buitendienst.

De vraag: verbeter de resultaten

Het bedrijf signaleerde dat het mogelijk zou zijn om de resultaten van deze business unit te verbeteren en had mogelijke verbeterpunten in kaart gebracht. Deze zag men vooral in de buitendienst. Kwattaas’ interim manager Erik Schuppers werd aangesteld als Service Manager Buitendienst a/i. Hij kreeg de vraag om vanuit deze positie een brede analyse te maken.

 

De analyse: meer mogelijkheden

‘Deze analyse sloot in grote lijnen aan op de inventarisatie van het management, daarnaast bleken er nog enkele andere verbeterpunten,’ vertelt Erik. ‘Dat had vooral te maken met het beter op elkaar aansluiten van processen tussen de afdelingen. Op basis van deze analyse konden we aan oplossingen werken.’

 

De aanpak: quick wins en structurele transitie

De zaken werden op twee fronten aangepakt. Men begon met de quick wins. Een belangrijk onderdeel daarvan waren verbeteringen in het financiële en operationele proces waardoor processen direct beter gingen lopen. Tegelijkertijd maakte men een structureel verbeterplan. Erik: ‘Samen met interne experts, externe experts en het management, hebben we bepaald waar we heen willen, wat voor organisatie daarvoor nodig is en hoe de toekomstige processen eruit moeten zien. Dat leidde tot een transitieplan.’

 

Het is cruciaal om de hele organisatie hierin mee te nemen. Erik: ‘Het sterkste punt van dit bedrijf zijn de medewerkers. Ze zijn zeer betrokken, hebben veel kennis van de techniek en de markt, en sterke relaties met klanten. Binnen de kaders van de toekomstvisie hebben zij actief meegedacht over de oplossingen. Natuurlijk ontstaat er in zo’n proces ook onrust en onzekerheid. Daar besteden we serieus aandacht aan; tegelijkertijd laten we zien dat we werken aan de toekomst.’

 

Het resultaat: met vertrouwen aan nieuwe toekomst bouwen

Erik startte in april, in september waren de quick wins gerealiseerd en lag er een transitieplan dat sinds oktober wordt ingevoerd. ‘Er moet veel gebeuren op veel verschillende vlakken,’ vertelt hij. ‘Bij de start zal ik dat overzien en aansturen. Dat is een tijdelijke rol; zodra de nieuwe koers is ingezet zullen de lijnmanagers het overnemen en verder bouwen. Deze verbeterslag versterkt de operationele basis van het bedrijf. Vanuit die stevige basis kunnen nieuwe en onderscheidende diensten aan de klanten worden aangeboden.’

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?