Help, mijn afzet valt stil

Hoe gaat het nu met jouw bedrijf? De coronamaatregelen hebben een enorme impact op de economie. In sommige sectoren valt de vraag bijna helemaal stil. Wat kun je dan doen? Wij bieden je graag een klankbord om de juiste beslissingen te nemen en deze crisis goed door te komen.

Door Willem van Wijngaarden (Partner Kwattaas)

 

Je eerste focus is: overleven. Toch heeft zelfs dat simpele uitgangspunt honderden aspecten. Allereerst de cashflow, dat is je levensader en die heeft prioriteit. Hoe veel reserves heb je, welke verplichtingen staan er open en welke betalingen verwacht je nog? Bij dat laatste speelt natuurlijk ook het risico dat jouw klanten niet kunnen betalen – wat doe je dan? Verder lopen je voorraden op en zelfs al zou je willen, dan kun je niet blijven produceren; je kunt de voorraad niet kwijt en in sommige gevallen is deze zelfs bederfelijk. Machines komen stil te staan, personeel heeft niet veel meer te doen en dat leidt ook bij je medewerkers tot onrust en onzekerheid.

 

Kun je je leveranciers nog wel betalen en wat gebeurt er als je die betalingen op zou schorten? Je wilt geen ketenpartners om zeep helpen maar je moet in de eerste plaats zelf overleven. Natuurlijk, er zijn verschillende regelingen vanuit de overheid maar die vragen ook aandacht en vaak bieden ze maar beperkte verlichting.

 

Verruim je blik

Er zijn te veel zaken die je aandacht vragen en te veel onzekerheden. Dat kan leiden tot verlamming of tot overhaaste beslissingen. Het kenmerk van stress is dat je blik vernauwt en het moeilijker wordt om zaken goed te analyseren en oplossingen te zien. Daarom zitten we bij Kwattaas klaar voor een luisterend oor en praktisch advies. Waar nodig, helpen we je ook graag om de oplossingen te implementeren.

 

Van 100 naar 0

De klappen vallen overal. Soms zijn ze publiekelijk zichtbaar en wordt er flink gelobbyd voor hulp, zoals bij de horeca en in de retail. In andere gevallen is er sprake van afgeleide problematiek die minder zichtbaar is, maar minstens zo veel impact heeft. De wasserij van hotellinnen, de gespecialiseerde bloementransporteur, de teler van frietaardappelen. De wrange realiteit is dat de echte vraag niet eens is afgenomen: consumenten houden nog steeds van vakanties, bloemen en frites. Er zijn simpelweg een aantal economische functies lamgelegd waardoor er niet meer geleverd kan worden. Dat is een ongekende situatie. Ieder bedrijf heeft wel eens te maken met een afnemende vraag. Dat gaat echter altijd geleidelijk en daardoor kun je er ook goed op inspelen. Nog nooit ging bij zo veel bedrijven de vraag van de ene dag op de andere naar nul.

 

Daar komt bij, dat ook ketenpartners, concurrenten en investeerders in de problemen komen. De mogelijkheden om problematiek (tijdelijk) te verleggen, om hulp in te roepen van anderen, is daardoor beperkt.

 

Bekende problemen, unieke intensiteit

Is daarom alles verloren? Zeker niet! Vraagdaling, hoge voorraden, onderbezetting van machines en medewerkers die te weinig te doen hebben – het komt in de beste bedrijven wel eens voor. De problematiek is niet uniek. De intensiteit en de tijdsdruk is dat wel. Toch kunnen we juist nu beproefde methoden toepassen om samen de situatie aan te pakken. Maak een nuchtere analyse van de belangrijkste kerncijfers, dat geeft al veel inzicht. Of maak de bekende matrix waarin je zaken verdeelt in urgent, belangrijk of beide.

 

Wij helpen je daar graag bij. We bekijken zaken in samenhang en gaan met jou op zoek naar oplossingen. Als je wilt, kunnen we samen met jou de oplossingen uitvoeren. Een belangrijk onderdeel daarvan is het betrekken van medewerkers. Juist nu is betrokkenheid en draagvlak van groot belang – voor nu en voor de toekomst.

 

Praten kan nooit kwaad

Zo helpen we je graag om je bedrijf veilig door deze crisis heen te loodsen. Ook al lijkt het soms of er te veel vragen zijn en te weinig antwoorden. Geloof me, er zijn altijd meer mogelijkheden dan je denkt. Voor ons is het gemakkelijker om de rust en de afstand te nemen om die mogelijkheden te herkennen en om ze te vertalen naar jouw situatie van vandaag. Dus blijf niet piekeren. Bel ons. We denken graag met je mee.

Praten kan nooit kwaad

Zo helpen we je graag om je bedrijf veilig door deze crisis heen te loodsen. Ook al lijkt het soms of er te veel vragen zijn en te weinig antwoorden. Geloof me, er zijn altijd meer mogelijkheden dan je denkt. Voor ons is het gemakkelijker om de rust en de afstand te nemen om die mogelijkheden te herkennen en om ze te vertalen naar jouw situatie van vandaag. Dus blijf niet piekeren. Bel ons. We denken graag met je mee.

Willem van Wijngaarden

Willem van Wijngaarden

Partner Kwattaas

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?