BMT Mercury: De ontwikkeling en bouw van een nieuwe vacuümoven

BMT Mercury houdt zich bezig met het reinigen van kwikhoudend afval. Daarbij zijn specialistische retort ovens nodig. BMT wil een nieuwe oven ontwikkelen, die veiliger en efficiënter is. Jasper de Vries begeleidt vanuit Kwattaas de ontwikkeling en bouw van de oven, die internationaal op meerdere locaties gebruikt zal worden.

Tastbare opbrengsten

Efficiency

Door slimme oplossingen

Teamwork

Door samenwerking

Beheersing

Door het creeren van inzicht & overzicht

De vraag: de ontwikkeling van een nieuwe oven

De directeur van BMT Mercury vat kernachtig samen waarom ze de hulp van Kwattaas inschakelen bij dit project: ‘Wij zijn een procesbedrijf, geen projectbureau.’

BMT heeft ervaren dat het lastig is om het aansturen van grote projecten zoals dit, te combineren met de dagelijkse werkzaamheden. Jasper de Vries gaat daarom als projectleider aan de slag, voor 0,5-1 dag in de week gedurende zo’n 15 maanden.

 

De analyse: de parameters bepalen de oplossingsrichting

BMT heeft al een team studenten in huis van de TU Delft, die de opdracht hebben gekregen een veiligere en efficiëntere oven te ontwikkelen. Retort ovens kunnen onder vacuüm werken en worden bij BMT gebruikt voor het uitdampen van kwik uit kwikhoudend afval. Het bedrijf gebruikt zulke ovens in het Nederlandse Farmsum en op locaties in Thailand en Australië. Binnen BMT wordt een internationale stuurgroep opgezet, die eindverantwoordelijk is voor het project.

 

Jasper start met de begeleiding van de studenten. Jasper: ‘Ze hadden richting nodig. Er zijn veel oplossingsrichtingen die je kunt verkennen, het was belangrijk om op de belangrijkste elementen te focussen.’ Gezamenlijk met de stuurgroep wordt bepaald wat de belangrijkste parameters zijn om beslissingen over te nemen: vorm en materiaal van de oven. De studenten doen verschillende computersimulaties waarmee onderzocht kan worden wat de beste keuzes zijn. Om het simulatieprogramma zo realistisch mogelijk te maken, bouwen ze tegelijkertijd een schaalmodel waarin ze een aantal aannames toetsen, onder ander over technische aspecten zoals geleiding en opwarming. Dit zorgt ervoor dat de uitkomsten van de computersimulaties een hoge betrouwbaarheid hebben.

 

De aanpak: ook aandacht voor het bouwen

Terwijl de studenten bezig zijn met de simulaties, wordt duidelijk dat het bouwen van dit compleet nieuwe model oven niet zomaar in huis kan worden gedaan. Daarvoor is de bouw te technisch en te kritisch. Daarom start Jasper het proces van de selectie van een partner die de oven kan bouwen. De stuurgroep, die inmiddels wekelijks overlegt, formuleert de eisen waar deze partij aan moet voldoen en op basis van deskresearch zoekt Jasper naar mogelijke partners. Een longlist wordt teruggebracht tot een shortlist, waarna Global Oven Systems uit Eindhoven als beste uit de bus komt. Jasper voert namens BMT de contractonderhandelingen met de bouwer en zorgt dat de belangen van BMT goed contractueel zijn vastgelegd. Global Oven Systems combineert de input van de studenten met hun eigen ervaring en bouwt zo de optimaal veilige en efficiënte oven.

 

Het resultaat: ruim 60% reductie productietijd

Het prototype van de nieuwe oven wordt in de winter van 2020 in Farmsum in gebruik genomen. De verbeteringen zijn substantieel:

  • De oven is veiliger voor de medewerkers, omdat deze niet meer handmatig geladen, gelost, gesloten en geopend wordt. Dit kan nu allemaal geautomatiseerd, op afstand.
  • De cycle time per ovenlading wordt verlaagd met meer dan 60%.
  • De oven heeft meer vermogen en is slimmer opgebouwd, waardoor de warmte beter verdeeld wordt en het te verwerken materiaal sneller opwarmt. Hij is ook energiezuiniger.
  • Het toegevoegde koelsysteem verkort de koeltijd aanzienlijk.
  • Optioneel kan de restwarmte vanuit het koelproces elders in de fabriek hergebruikt worden.
  • Weggooipakkingen zijn vervangen door een watergekoelde pakking, wat goedkoper en duurzamer is.

 

Hierdoor is het productieproces veiliger en efficiënter geworden. Het prototype wordt gebruikt om nog kleine verbeteringen in het definitieve model aan te brengen. Hierna zullen de nieuwe ovens gefaseerd worden ingevoerd.

 

De begeleiding

Jasper: ‘Het belangrijkste in een project als dit is dat je de juiste stappen op het juiste moment neemt en echt een pad uitzet dat je samen doorloopt. Een procesbedrijf dat continu productie moet draaien, kan dat er niet zomaar even bij doen. Bovendien vergt het ook een specifiek soort managementstijl. Alle partijen die erbij betrokken zijn, zoals de studenten en Global Oven Systems, moet je met veel aandacht begeleiden. Ook moet je als projectleider de juiste mensen bij elkaar brengen en structuur aanbrengen in het overleg, bijvoorbeeld met de wekelijkse stuurgroepmeetings. Op die manier weet je zeker dat je alle benodigde input krijgt en dat iedereen betrokken is. Het geeft veel voldoening om te zien dat we samen zo’n indrukwekkend stuk materieel hebben kunnen ontwikkelen, waarmee het bedrijf veel veiliger en efficiënter kan werken. Inmiddels heeft BMT een vaste projectmanager die dit project verder uitrolt en ook nieuwe projecten zal begeleiden.’

 

 

Staat u ook op het punt om nieuwe machines te ontwikkelen? Of wilt u andere grote wijzigingen aanbrengen in uw productieomgeving? We begeleiden het graag. Neem contact met ons op!

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?