Bloem infra:

Grip op processen en een geoliede organisatie

Bloem Infra is gespecialiseerd in grond-, weg- en waterbouw, in de brede zin van het woord. Kundige vakmensen werken in teamverband aan projecten die weken of maanden kunnen lopen. Directeur Tjeu Clerkx wil de werkprocessen verbeteren. Nu wordt er nog geregeld ad hoc bijgestuurd en de overdracht van de ene naar de andere processtap is niet altijd efficiënt. Directeur Tjeu Clerkx ziet kansen: ‘Ik wil een soepele en geoliede organisatie waar iedereen met plezier werkt.’

Jn een projectmatige omgeving is elke klus anders. De omstandigheden, de mensen, de omgeving. ‘Toch is tachtig procent van de handelingen gelijk,’ weet directeur Tjeu Clerkx. ‘Daarin wilden we meer uniformiteit. Door samen te bepalen hoe het ideale proces eruitziet en allemaal op die manier te werken, krijg je grip op de zaken. Dan kun je beter calculeren, beter plannen en gaan dingen in één keer goed. Dat is fijn voor onze klanten en voor de medewerkers. Je hebt meer plezier in je werk als alles goed geregeld is.’

 

De ideale processen

Laura Mittelmeijer ging bij Bloem aan de slag. Even knipperden ze daar met hun ogen: Laura had zelf geen ervaring in infrabouw. Laura: ‘Dat is juist goed. De inhoudelijke kennis zit bij de vakmensen van Bloem. Ik begeleid het proces om samen met hen te bepalen wat zíj als het ideale proces zien.’

 

Bij het infrabedrijf zijn zes duidelijke processen te onderscheiden: verwerving, calculatie, verkoop, werkvoorbereiding, uitvoering en oplevering. Voor elk onderwerp zit een proceseigenaar aan tafel in de projectgroep. Zij presenteerden hun eigen processen en gingen samen in gesprek: hoe zou het proces idealiter moeten lopen, waar kunnen dingen misgaan en hoe willen we zaken uitvoeren.

 

Gripmomenten voorkomen misverstanden

Met name dat tweede bleek een interessante sleutel, vertelt Tjeu: ‘Het gaat er niet zozeer om dat we anders willen werken, maar vooral dat we dat allemaal op dezelfde manier doen en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Als dingen misgaan, komt dat vaak door onduidelijkheid. De momenten dat dat kan gebeuren, hebben we gripmomenten genoemd. Dat kan een beslismoment zijn, een overdracht of zaken die volgens een protocol moeten gebeuren. Voor elk van die gripmomenten hebben we afgesproken hoe we ze aanpakken. Daar horen ook hulpmiddelen bij, bijvoorbeeld checklists voor een overdracht, of werkinstructies om te bepalen hoe we iets uitvoeren. Die procesbeschrijvingen en tools zijn allemaal centraal online beschikbaar voor de medewerkers.’

 

Bloem manier van werken

Hierna ging de projectgroep dieper in op het uitvoerende werk dat buiten plaatsvindt. ‘Ook daar wilden we beter vastleggen wat de beste werkwijze is. Wij noemen dat “de Bloem manier van werken”. Dat is belangrijk voor de samenwerking in de teams en helpt bij het inwerken van nieuwe mensen. Laura heeft hiervoor veel interviews gedaan in het veld en een format gemaakt voor de vastlegging. We hebben gemerkt dat dit het beste over te brengen is in filmpjes. Die zijn we nu aan het maken.’

 

Focus houden

‘Over Laura ben ik bijzonder te spreken. Ze weet goed hoe ze de kennis van de projectgroep boven water krijgt en heeft zelf ook veel informatie uit de organisatie opgehaald. Als wij in de projectgroep afdwaalden en er allerlei discussies ontstonden, bracht zij de focus weer terug. Ze bewaakte de actiepunten en zorgde voor een goed format om alles vast te leggen, zodat het ook makkelijk te gebruiken is. Ik was even teleurgesteld dat ze niet bleef om de implementatie te begeleiden, maar zij heeft duidelijk gemaakt dat het juist goed is dat we dit zelf doen, om het echt ‘van ons’ te laten zijn.’

Meer vertrouwen en betere resultaten

Om de voortgang wel te bewaken, heeft Laura elk kwartaal een evaluatie met de projectgroep. Daarin bespreken ze hun ervaringen en eventuele hindernissen. Tjeu: ‘Bij de eerste evaluatie in januari waren we nog niet op stoom, maar in het voorjaar hadden we echt een doorbraak. Iedere proceseigenaar ervaart nu de voordelen in de praktijk. Ze hebben handvatten: zo doen we dit, en dit kunnen we van elkaar verwachten. De hele organisatie maakt stappen en we merken dat er veel meer in één keer goed gaat. Als er toch iets misgaat, is dat ofwel omdat er is afgeweken van de afspraak, ofwel omdat een deelproces of variatie nog niet beschreven was. Dat doen we dan alsnog.’

 

‘Deze werkwijze leidt tot meer efficiency, minder faalkosten, meer onderling vertrouwen en werkplezier, en meer waardering van opdrachtgevers. Daarmee verbeteren we onze financiële resultaten en zijn we klaar voor de toekomst.’

Laura Mittelmeijer

Laura Mittelmeijer

Projectmanager Kwattaas

Wil jij ons ontmoeten en ontdekken of Kwattaas iets voor jou kan betekenen?