Stuck in the middle (with you)

Dit is een ode aan de productiemanagers, de afdelingsmanagers, de MT-leden en alle anderen die keihard werken om bedrijfsplannen te vertalen naar praktijk en ambitie om te zetten in concrete resultaten. Bovenal is het een oproep om meer aandacht te besteden aan deze ongelofelijk belangrijke mensen zonder wie geen bedrijf zou functioneren.  

Het is de laatste decennia populair geworden om af te geven op ‘het management’. Sommigen mensen pleiten zelfs voor het afschaffen van alle managementlagen, want ‘die voegen toch niets toe’.  We moeten werken in zelfsturende teams, in cirkels of in sprints. Toch is nog steeds 80% van het bedrijfsleven georganiseerd in businessunits, afdelingen en onderafdelingen. Die worden gerund door betrokken managers die continu in contact staan met de laag boven hen en de laag onder hen. Zij zetten ambitieuze plannen om in concrete resultaten. In de praktijk zien we echter dat deze laag behoorlijk onderschat wordt: in belang en in aandacht. Alsof het vanzelfsprekend is dat zij het allemaal wel kunnen. Ja, er wordt eens een functionele training gegeven of een agile workshop, maar daar is het vaak wel mee gezegd. Terwijl juist zij gebaat zouden zijn bij meer training in psychologie, beïnvloedingsmechanismen, onderhandelen en verandermanagement. Om maar wat te noemen.

Leven in twee werelden

Eerst maar eens een kijkje in de keuken van de manager. Wat maakt het werk ingewikkeld? We zien het dagelijks in onze praktijk: veel bedrijven hebben een ‘boven’ en een ‘beneden’. Boven, daar zitten de directie, de marketing en staffuncties zoals Finance en HR. Het zijn de mensen die het voor het zeggen hebben, die met elkaar de strategie uitzetten en de budgetten bewaken. ‘Beneden’, dat is het terrein van de productie, waar het echte werk gebeurt. Waar producten gemaakt worden, magazijnen gevuld en klanten beleverd. De primaire processen. En toch lijkt het of we dat allemaal minder belangrijk vinden. Het ligt in lijn met de algemene onderwaardering van materieel werk ten opzichte van intellectueel werk. Maar kom op, juist hier, op de vloer, worden de dingen gemaakt waar je geld mee verdient. De managers die dat primaire proces aansturen, zitten in een bijzondere positie.

Verticaal en lateraal sturen

Laten we een voorbeeld nemen, we noemen hem Bart. Bart is de productiemanager van een speelgoedfabriek. Beneden stuurt Bart de productie aan via een aantal ploegleiders, boven vergadert Bart menig uur over strategie, resultaten en investeringen. Hij loopt heel wat kilometers heen en weer op een dag en is daardoor vaak ‘kwijt’. Gelukkig heeft hij zijn telefoon bij zich, die de hele dag aan staat, want hij moet altijd bereikbaar zijn. Bart doet iets heel bijzonders: hij stuurt ten eerste zijn afdeling aan en zorgt dat de producten goed, op tijd en veilig gemaakt worden. Daarnaast is hij continu in gesprek met zijn collega-afdelingen inkoop, marketing en logistiek, om te zorgen dat hun processen goed op elkaar aansluiten. Tot slot vertaalt hij de mooie plannen van ‘boven’ naar de praktische uitvoering ‘beneden’. Iedereen die Bart aan zijn mouw trekt, doet dat vanuit zijn eigen perspectief en het is aan Bart om al die perspectieven met elkaar te rijmen. Maar je maakt Bart niet gek: hij is opgeklommen van productiemedewerker tot waar hij nu is, hij kent elke hoek van het bedrijf en heeft alles al meegemaakt. En toch, de laatste tijd wordt er gesproken over ‘agile’ werken, diversificatie, duurzame doelstellingen en een focus op de ‘why’. Hij dwaalt soms af bij de MT-vergaderingen omdat hij niet weet wat ze nu weer willen. Voor hem is het simpel: hij wil optimaal produceren en hij weet hoe dat moet. Al dat nieuwe gedoe leidt vooral af.

Manon

Sinds kort heeft Bart een nieuwe collega, Manon. Manon is hoofd Kwaliteit en dit is haar eerste baan. Zij heeft een academische managementopleiding gehad en beweegt zich vol goede moed op de vloer. Met haar managementkennis kan ze prima overleggen met boven, ze spreekt de taal, ze herkent de onderwerpen en natuurlijk weet ze dat ‘alles starts with the why’. Wat haar vooral parten speelt, is het vertalen van ‘the why’ en de strategische plannen naar de praktijk. En het meekrijgen van medewerkers op de vloer. Zelfs met Bart heeft ze moeite: die denkt dat het normaal is dat Manon de werking van alle machines kent. Manon maakt mooie plannen en presenteert deze vol enthousiasme aan het productieteam, dat haar glazig aankijkt. Terwijl ze boven toch zo enthousiast waren.

Ieder zijn uitdaging

Zowel Manon als Bart staan elke dag voor een enorme uitdaging om boven en beneden met elkaar te verenigen. Ze hebben flinke bagage, zijn slim en gedreven, maar sommige vaardigheden missen ze. Bart mist de nieuwste managementinzichten en spreekt soms de taal van de board niet. Manon mist juist praktijkervaring en heeft moeite met het daadwerkelijk aansturen van mensen.

We kunnen niet verwachten dat iedereen al die vaardigheden in een persoon verenigt. Daarom werken managementprogramma’s zo goed; je leert niet alleen van de docent maar ook van elkaar. Alleen: die managementprogramma’s worden vaak standaard gegeven in grote corporates en zijn zelden beschikbaar voor middelgrote bedrijven. Toch zijn de uitdagingen daar misschien wel het grootst.

TEAM XQ

Daarom hebben wij TEAM XQ ontwikkeld. Een managementprogramma voor Manon en voor Bart en voor al die andere managers die een afdeling of een functioneel domein aansturen en die graag sterker willen staan in hun positie. Die nieuwe managementmethoden willen leren kennen, die willen begrijpen hoe je omgaat met weerstand, hun onderhandelingsvaardigheden willen versterken of die zoeken naar stijlflexibiliteit om zo meer gedaan te krijgen. Mannen en vrouwen die het ook wel eens leuk vinden om met andere managers te bespreken hoe ze met bepaalde zaken omgaan.

Herken jij jezelf in Bart of Manon? Of ben je directeur of HR-manager en wil je graag jouw managers meer ontwikkelmogelijkheden bieden?

Dan nodig ik je van harte uit om eens een kijkje te nemen in het programma van TEAM XQ. Kijk op de website of vraag onze brochure aan.