ECN

Het samenbrengen van de beste projectleiders leidt tot de beste projecten.

Er wordt onvoldoende projectmatig gewerkt

Interim: Programmamanager

Probleemstelling

Een organisatie die zich richt op technologisch onderzoek verandert van subsidie gedreven naar marktgerichte organisatie. Sturing op kosten versus omzet wordt daarmee belangrijker. Maar waar te beginnen?

Analyse

Onze eerste stap was het uitvoeren van een analyse. Hieruit kwam naar voren dat de interne projecten niet leidden tot gewenste resultaat binnen tijd en budget. De oorzaak was een tekort aan een eenduidige structuur en sturing, en te weinig project management ervaring bij de projectleiders.

Uitwerking

Vanuit de rol van programma manager hebben wij een eenduidige projectstructuur in lijn met Prince II opgezet. Nadat een aantal projectleiders zijn vervangen is de nieuwe groep getraind. Daarna is de groep projectleiders met elkaar verbonden om ervaringen uit te wisselen en samen noodzakelijke verbeteringen te bepalen. Dit was essentieel voor succes, juist omdat zij deze tijdens het leiden van de projecten ook in praktijk moesten brengen en uitdragen.

Resultaat

Het resultaat is een substantiƫle verbetering van de beheersbaarheid van projecten met betrekking tot budget, tijd en resultaat.